Opowiadani na niedziele

Jewka Trzynczanka: Na przejmo przez kierchów

To wiycie, jak mo człowiek w lampce, to tam nie rozmyślo, co zrobić lepi. Szli też dwo kamraci wieczór z gospody. Przed kierchowym sie rozeszli. Tyn jedyn se pieknie pómogoł prosto ku chałpie a tyn drugi se chcioł cestym skrócić. I jego kómpas w głowie se to namierzoł prosto przez kierchów.

To wiycie, na gdóż by tam w nocy niebościkóm świycił do grobów?  Ani sie nie nazdoł i pieknie zjechoł do prawie wykopanego „obywaku” zaś dlo kogosi, co sie ze światym rozłóncił. Mobil zostoł dóma, bo dyć se z kamratym prawili, że na co tego śpióna ze sebóm nosić, jak nikiero je aji wsztand jiść po chłopa do gospody. A wiycie jaki to potym je, zacznóm sie z was wyśmiywać, waszóm pomianujóm jako herdek babym a was majóm za podłopiyntkorza.

Na chwilym wołoł ło pómoc, ale potym już zachrapnył i usnył. Rano kopidoła wylynkało wołani a jisto se myśloł, że kierysi z mortwych wstanył. Ni móg sie łod śmiychu udzierżeć, jak tymu dotycznymu do grobu drabinkym spuszczoł. Tyn zaroz mało żiwy pydlił ku chałpie a kopidołowi potym prziniós pół litra.

Ale to wiycie, wieści lecóm hónym a ni jyny po telefónie. A tak se go do dzisio kamraci w gospodzie dobiyrajóm, kiedy zaś pujdzie na przejmo przez kierchów. Jako go ta jego prziwitała, to sie już bodej kiedy dowiymy. Ale galaty z koszulóm, że se proł we wasztroku na polu sóm.

Nó, i z czego sie potym piszóm taki przigody, dyć ze samego dziynno dziynnego żiwota. Bo każdy z nas by jich na jisto móg suć jako z rynkowa.


O autorce:  Eva Szczerbová, rozená Suszková, se narodila 17. září 1938
v Písku u Jablunkova. Její matkou byla lidová vypravěčka Marie Suszková, známá
jako Chraścinka z Pustek. Ve svých patnácti letech začala pracovat v železárnách v Třinci, kde byla zaměstnána až do roku 1994. Pravděpodobně i pod vlivem své matky se začala poměrně brzy věnovat také psaní. Nejprve psala tzv. do šuplíku, od roku 2007 publikuje pod pseudonymem Jewka Trzynczanka. 

Děkujeme autorce a vydavateli – spolku Ducatus Teschinensis – za souhlas s publikováním na našem portálu vybraných povídek z knihy Jako sie tyn żiwot zmiynio, kterou lze zakoupit v regionálních knihkupectvích.

Komentáře