REGION K několika desítkám požárů luk, travních porostů, keřů, lesů i skládek už letos na jaře vyjížděli hasiči. V drtivé většině hrála hlavní roli nedbalost lidí.

Je zásadní rozdíl mezi pálením odpadu ze zahrady nebo lesa na ohništích a plošným vypalováním suchých porostů, které je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. Při porušení zákazu umožňuje tento zákon uložení peněžité sankce – pokuty, občanům až do výše 25 tisíc korun, firmám až půl milionu korun.

Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem, loukách a strništích a ve vzdálenosti 50 metrů od lesa. Jednotlivé obce mohou vyhláškou upravit podmínky pro nakládání s tímto odpadem.

Při pálení rostlinných materiálů (zvláště listí) na zahradě nám energie, která je v nich obsažena, k ničemu neposlouží, jen ohřeje vzduch a oheň zadýmí okolí a přivodí zbytečné nepříjemnosti u sousedů, třeba u schnoucího prádla. Rostlinné materiály je nejlepší využít do kompostu, díky němuž získáme kvalitní hnojivo do záhonů. A větve lze štěpkovat.

Pokud se i přesto rozhodnete odpady na zahradě spalovat, dodržujte alespoň tato bezpečnostní opatření:

  • Pálení musí kontrolovat osoba, která dovršila věku 18 let.

  • Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.

  • Ohniště musí být založeno na nehořlavém, např. hliněném podkladu, a musí být obloženo kameny nebo odkopáno k zabránění rozšíření ohně.

  • Vždy musí být k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte – kbelík s vodou, lopata a písek, zahradní hadice…

  • Oheň se nesmí rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).

  • Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze nebo silný vítr.

  • Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů tj. domů, plotů, aut, apod.

  • V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba, která pálí suchý zahradní odpad, povinna okamžitě ohlásit požár na číslo tísňového volání 112 nebo 150.

A na závěr ještě jedno upozornění. Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Je zakázáno pálit obaly od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky (o pálení vyjetých olejů nemluvě) apod. a další materiály, u jejichž spalování vzniká velké množství pro člověka škodlivých emisí. Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce 10 metrů a poté klesá zpátky na zem.

Co se týká pohybu ve volné přírodě, lidé by zde měli být opatrní a měli by používat zdravý selský rozum. Kuřák by v lese neměl odhodit na zem ani nbedopalek, ani zápalku. Odhozený, neuhašený nedopalek cigarety může mít katastrofální následky, stejně jako založené ohniště v blízkosti lesa.

Pokud si lidé chtějí opéci na výletě špekáček, nebo podobný masný výrobek, rozhodně ne v lese. Raději na volné ploše někde u vodního toku či rybníka k snadnějšímu uhašení, nebo nejlépe počkat až na ohniště u nějaké restaurace. Vhodný ke kvalitnímu uhašení může být i písek.

Hasiči

Komentáře