Na co można zyskać dotację?

CZESKI CIESZYN Wczoraj przyjechała na Zaolzie delegacja Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie z prezesem Zarządu fundacji Mikołajem Falkowskim na czele. Tematem spotkania były możliwości wnioskowania o dotacje, rozmawiano też o stypendiach dla studentów polskiego pochodzenia.

Na spotkanie przyszło około 50 przedstawicieli Miejscowych Kół PZKO i innych polskich organizacji. Rozmawiano o tym, jakie projekty mogą zyskać w przyszłym roku wsparcie finansowe.

Przedstawiciele podkreślali, że wnioski pisane przez zaolziańskie organizacje są na bardzo dobrym poziomie.

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór merytoryczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W tym roku za pośrednictwem Fundacji na Zaolzie trafią dotacje w wysokości ponad 750 tysięcy złotych, warto przypomnieć, że fundacja zajmuje się m.in. wspieraniem mediów, promocją polskiej kultury i tradycji narodowych, zajmuje się też promocją szkolnictwa – wspiera m.in. akcję Bon pierwszaka“.

 

Komentáře