BYSTRZYCA Baluje teraz całe Zaolzi, tóż ni ma sie co dziwić, że zeszły pióntek w Domu Polskim w Bystrzicy też balowali. Bal zorganizowała Macierz Szkolna.

Wszeckich – jak sie patrzi – prziwitoł sóm pan dyrektor.

Każdy balowicz móg zagłosować na kierómsi klase, musioł chynyć żeton do flaszki, na kierej była oznaczóno klasa. Kiero klasa miała nejwiyncej głosów, tak dostała od macierzy dar pieniężny.

Jak mieli rodzice dwa dziecka w szkole, tak to nie był problem, bo mama chynyła do jednej flaszki, tata do drugi. Problem nastoł, jak tatowie majóm trzi, cztyry dziecka….

Na balu nimoże chybieć tombola. Wszecki losy wygrowajóm, na to wóm dóm rynke.

Wiycie, jako je modernio barwa szatów w tym sezonie? Zielóno a czyrwóno, ewentualnie czorno.

Na śmiałote…niech żyje bal!

Aji na balu muszym być online, co gdybych cosi przepasnył.

Poloneza czas zacząć….Zespół Folklorystyczny Bstrzyca zatańcowoł w strojach szlacheckich poloneza.

Potym wszectkich zaprosił do poloneza, kiery prowadził.

Na parkiecie sie zrobiło kapke ciasno, ale wszecy to zwladli z gracjóm. Nimóg chybieć aji pan dyrektor.

My sie na parkiecie ciść nie bedymy, lepij se zrobiymy wspólnóm fotke.

Nie wiym, jako to w tej Bystrzicy robióm, ale tam wszecy umióm tańcować, czy muzykant groł walczyk, czy walc, czy tango, parkiet był fórt pełny. To bedzie isto tymu, że dyrektor mo wytańcowanóm miyndzynarodowóm klase w latinie a we standardzie.

Chłopi, czymu stoicie w tej raji?

Jasne, nimógły chybieć ruże dlo pieknych pań.

Tela kwiotek dostanie moja kochano żóna.

Kiery kotylion je nejpieknieszy?

Nie ruszej sie, bo cie pichnym.

Ciebiech chladała cały wieczór!

Ruża z rużóm.

Nie bijcie sie o mie.

Zespół Bystrzica zatańcowoł jeszcze roz. Tym razym to był taniec do utworu Michaela Jacksona – „Thriller”.

Bawili sie wszyscy dobrze do samego rana.

Komentáře