Opowiadani na niedziele

Jako jedna sie wydowała


Jedyn pachołek chcioł dziywkym. A mieli sie radzi. I było jeji miano, tóż ji kupił cosi – szatkym czi tam cosi. Potym było jego miano, kupiła mu fajkym. Piyrwi pachołcy fajki kurzili. To sie nazywało szczowniczki. Były łobite takóm blachóm, a taki trzepotki przi ni.

No i łuna mu to kupiła i potym sie łuż zbiyrali. I szli do kościoła, i łun, wół, se zapekoł fajkym. A tu klynczi, a peko, a łuna, dy płakała, zmierziónczano, sie na niego nie dziwała. Aż ksióndz przidzie i łuna sie podziwo bokym, a tyn se tu peko jako nic. I łuna drap tóm fajkym, z gymby mu wyrwała i dała jóm miyndzy kolana. Nale z fajki sie kurziło, bo jóm nie zgasiła.

A babki stare w ławce siedzóm, a kiwióm głowami jedna ku drugi, a padajóm: „Dyć my też były czyrwióne, szumne, jyny krew a mlyko, ale żeby sie nóm kurziło? Tóż tego przeca
nie było!”

O autorce vyprávění: Anna Chybidziurowa se narodila v Bukovci na sklonku panování císaře Františka Josefa I.,  26. července 1898 ve dvoru u Wocławků (Wocławky). Rovněž její rodiče pocházeli z Bukovce, otec z osady Malinky, matka Marie rozená Ćmielová z Markova. Její vypravěčské nadání obdivovali všichni od Hrčavy po Bukovec.

Děkujeme autorovi publikace Karolovi Danielovi Kadłubcovi a vydavateli – spolku Ducatus Teschinensis – za souhlas s publikováním na našem portálu vybraných povídek z knihy Opowiado Anna Chybidziurowa. Publikaci (již II. vydání) lze zakoupit v regionálních knihkupectvích.

Komentáře