Stavba parkovacího domu na Sosně začne tento měsíc

TŘINEC Dnes podepíšou zástupci vedení města Třince a společnosti IPS Třinec smlouvu o dílo – Parkovací objekt v Třinci na Sosně. Koncem března se začne stavět. Několik desítek nových parkovacích míst bude k dispozici koncem listopadu letošního roku.

Vítězná firma vzešlá z výběrového řízení postaví parkovací objekt za více než 60 milionů korun. – Výběrové řízení jsme museli opakovat. V průběhu roku 2021 se například zvýšily ceny stavebních materiálů a služeb natolik, že vítězná firma nebyla schopná dostát svým závazkům – zdůvodnil opakování výběrového řízení náměstek primátorky Ivo Kaleta.

Výzvu k dlouhodobým pronájmům jednotlivých parkovacích stání město vydá v průběhu letních prázdnin. O termínech zahájení výzvy budou občané informováni prostřednictvím webových stránek města, sociálních sítích, tištěného zpravodaje a prostřednictvím regionálních médií. Se zájemci město podepíše smlouvu o pronájmu.

V souvislosti s výstavbou čeká obyvatele městské části Třinec-Sosna několik dopravních omezení, která začnou platit již od 22. března, kdy dojde ze strany zhotovitele k převzetí staveniště.

Náhradní místa pro parkování

Stejně jako v případě výstavby opěrné stěny po dobu výstavbu parkovacího domu bude možné dočasně parkovat za Domovem Sosna, kde vznikne místo pro 20 aut. – Stání u domova pro seniory bude umožněno v době od 16:30 až do 05:15 hodin, neomezeně pak o svátcích a víkendech. Mimo stanovenou dobu mohou parkovací místa užívat pouze vozidla s povolením Sociálních služeb města Třince – upřesnil Ivo Kaleta. Dalších 20 stání město zajistilo na asfaltové ploše za domovem pro seniory, na místě stávajícího sportovního hřiště STaRS.

Navržený parkovací objekt nabídne 82 krytých parkovacích stání


V 1. PP bude 28 parkovacích stání, z toho 5 míst bude pro řidiče se zdravotním znevýhodněním. V 1. NP a 2. NP je navrženo celkem 54 parkovacích stání. „Celkem bude k dispozici 82 míst v plně zabezpečené, zastřešené a automatizované garáži. Obracím se na obyvatele sídliště Sosna s prosbou o pochopení, vstřícnost a trpělivost po dobu výstavby parkovacího domu, která s sebou přinese dopravní komplikace a zvýšený stavební ruch – dodala primátorka města Třince Věra Palkovská.

Komentáře