V Návsí se staví nová tělocvična

NÁVSÍ V dubnu byla zahájena výstavba nové multifunkční tělocvičny Masarykovy základní školy Návsí. Objekt doplní parkovací plochy a workoutové a volejbalové hřiště. Celková hodnota investice je 130 milionů korun, investorem je obec. Jak to v současné době vypadá na staveništi, můžete vidět ve filmu.

Důvod, proč obec staví tělocvičnu, je jednoduchý. Dnes náveskou základní školu navštěvuje trojnásobně více žáku než při otevření před téměř 90 léty. Tudíž tělocvična pro tehdejších 145 žáků nijak nevyhovuje potřebám čtyř stovek současných žáků. Novou tělocvičnu, kde budou moci probíhat i turnaje, bude využívat i školní družina.

Investorem stavby za 130 milionů je obec Návsí. Zakázku realizují Beskydská stavební, a.s. jako vedoucí společník, a Zlínstav a.s. – Momentálně provádíme betonáž pilot a dokončujeme zemní práce pro založení stavby. Jelikož hala bude částečně zapuštěna do terénu, provedli jsme zářez do svahu v hloubce 5,5 metrů a odtěžili 3 800 m3 zeminy. Stavba je s ohledem na složitý terén koncipována s pilotovým založením až do hloubky 8,5 metrů. Betonáž 62 pilot, kdy do země zalijeme cca 150 m3 betonu, dokončíme tento týden. Zhruba v polovině července začneme se stavbu betonového skeletu. Termíny jednotlivých etap realizace díla plníme – uvedl stavbyvedoucí Beskydské stavební Jiří Votoček.

O nové tělocvičně: Jedná se o jednopodlažní halu s tribunou pro sto diváků. V části budovy osazené v zářezu pod terénem, bude umístěno technické zázemí, sociální zařízení pro návštěvníky tělocvičny, posilovna a nářaďovna. Na budovu tělocvičny bude navazovat dvoupodlažní objekt. Zde se v přízemní části počítá s šatnami a sociálním zázemím pro hráče a trenéry, dále saunou s ohřívárnou, sprchami, odpočívárnou, WC a šatnou. Ve druhém nadzemní podlaží bude k dispozici bufet, zázemí pro hosty turnajů, úklidové a technické místnosti a knihovna, včetně sociálního zařízení.

Celý objekt se staví jako bezbariérový. Obě patra budou propojena výtahem přizpůsobeným pro zdravotně postižené. Sociální zařízení u šaten tělocvičny bude rovněž řešeno bezbariérově. Kromě velké tělocvičny bude veřejnosti sloužit malá cvičební místnost. Jedna místnost bude vyčleněna pro ošetřovnu.

Na to, jak to nyní na staveništi vypadá, se můžete podívat ve filmu. Termín ukončení stavby je stanoven na 4. srpna 2022.

Komentáře