Nemocnice Třinec má nové vybavení radiologie

TŘINEC Ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie, skiagraficko-skiaskopický RTG systém a dva skiagrafické přístroje s přímou digitalizací. Právě toto moderní přístrojové vybavení za více než 27 milionů korun získalo radiologické oddělení Nemocnice Třinec.

Rozsáhlé stavební úpravy na oddělení radiologie probíhaly tři měsíce. Z důvodu instalace nových RTG přístrojů došlo i ke změnám dispozičního uspořádání celého radiologického pracoviště, které povedou ke zlepšení přístupu a transportu pacienta k daným RDG vyšetřovnám.

Jsme velmi rádi, že se podařilo zrealizovat tuto významnou investici. Nahrazení stávajících konvenčních skiagrafických přístrojů plně digitálními skiagrafickými přístroji na principu přímé digitalizace umožní provedení většího počtu vyšetření za stejný čas. Vyšší detekční účinnost redukuje radiační dávky a umožní získat vysokou kvalitu obrazů, včetně jejich následných úprav s digitální archivací,“ sdělil ředitel Nemocnice Třinec Zdeněk Matušek.

Nové přístroje pro radiologické oddělení získala třinecká nemocnice díky realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část“.  Celkový objem dotace  na přístrojovou techniku činil přes 27 milionů korun, z toho 85 procent ze strukturálního fondu ERDF, 5 procent ze státního rozpočtu a  10 procent poskytl zřizovatel, tedy Moravskoslezský kraj. Ten přispěl částkou 5,5 milionu korun na stavební úpravy.

Zvyšování kvality zdravotní péče je pro Moravskoslezský kraj jako zřizovatele 6 nemocnic v regionu velmi důležité. V třinecké nemocnici ještě letos plánujeme modernizaci a rozšíření rehabilitace za dvacet milionů korun,“ dodal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Foto: tisková zpráva

 

 

Komentáře