Výsledky prvního svozu kuchyňského odpadu od občanů

TŘINEC Dnes se poprvé v Třinci svážel kuchyňský odpad z domácností do bioplynové stanice v Horní Suché. Celkem se předalo ke zpracování koncovému zařízení 1 320 kilogramů odpadu. Pro společnost SMOLO, a.s. je to pilotní projekt, který bude v budoucnu nabízet dalším obcím.

Musíme občany Třince pochválit, že novinku přijali a poctivě třídí. Až na malé výjimky v nádobách nebylo nic, co by tam nepatřilo. Popelnice byly povětšinou naplněny ze čtvrtiny až poloviny. Věřím, že když se projekt ještě více rozjede, bude vytříděného odpadu, který dovedeme využít lépe než jej ukládat na skládku, mnohem více,“ uvedl jednatel SMOLO CZ Tomáš Ondraszek s tím, že z loňské analýzy směsného komunálního odpadu vyplynulo, že průměrná černá nádoba v hutnickém městě obsahuje kromě dalších využitelných komodit vysoké procento bioodpadu, který zbytečně končil na skládce. Jen obyvatele třineckých sídlišť vyhodí měsíčně až 12 tun jídla a jídelních zbytků.

Do nádob na kuchyňské zbytky, které nahradily dosavadní hnědé popelnice na zelený bioodpad, jejichž obsah se sváží do kompostárny, lze vkládat i odpady živočišného původu, kromě kostí.

Nový typ popelnic má utěsněné víko zabraňující šíření pachu. Obsah nádob se bude pravidelně svážet každý týden do bioplynové stanice, kde se z něj v průběhu čtvrt roku vyrobí biometan. Svoz gastroodpadu je zaveden v městských částech a na sídlištích, z okrajových části venkovského typu se dál sváží zelený bioodpad do kompostárny.

Komentáře